ระบบจดจำใบหน้า

ชั้นนำของจีน ระบบบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ ตลาดสินค้า